ROCKin' Intestinal Cell Fate: A Potential Avenue to Improve Glucose Sensitivity

Joep Beumer, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)974-976
Aantal pagina's3
TijdschriftGastroenterology
Volume155
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt 2018

Citeer dit