Roken veroorzaakte vroeger grote verschillen in levensverwachting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

38 Downloads (Pure)

Samenvatting

In november 2015 werd de landelijke campagne ‘We gaan voor een rookvrije generatie’ gestart. Een campagne gericht op het ontmoedigen van roken op jonge leeftijd. Ervaringen die men op jonge leeftijd opdoet zijn van groot belang voor gedragingen op latere leeftijd en kunnen enorme effecten met zich
meebrengen. Voor roken zijn de negatieve effecten op de gezondheid inmiddels alom bekend. De generaties geboren aan het begin van de twintigste eeuw leefden echter in een compleet andere context, waarbij mannen massaal rookten en vrouwen amper. Dit verschil in rookgewoontes blijkt verantwoordelijk te zijn
voor het oplopen van het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen geboren tussen 1895 en 1925, tot meer dan 8 jaar in het voordeel van de vrouwen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-6
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit