Rol van bodemfosfaten in het eutrofiëringsproces. I. Onderzoek in een proefvijver in het Veluwerandmeer

F.A. Kouwe, H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)84-86
  TijdschriftH2O
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit