Role for the pineal and melatonin in glucose homeostasis: pinealectomy increases night-time glucose concentrations

R.M. Buijs, S.E. La Fleur, A. Kalsbeek, J. Wortel, J. van der Vliet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1025-1032
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume13
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit