Role of Cdx and Hox genes in posterior axial extension in the mouse

T. Young

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Clevers, Hans, Promotor
  • Deschamps, Jacqueline, Promotor
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit