Role of central kisspeptin and RFRP-3 in energy metabolism in the male Wistar rat

Fernando Cázarez-Márquez, Jitske Eliveld, Wayne I G R Ritsema, Ewout Foppen, Yvonne Bossenbroek, Simone Pelizzari, Valérie Simonneaux, Andries Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of central kisspeptin and RFRP-3 in energy metabolism in the male Wistar rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences