Role of Lysobacter spp. in suppressiveness of soils

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)172
TijdschriftGewasbescherming
Volume44
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit