Role of sestonic detritus as a P-buffer

M. Rijkeboer, F. De Bles, H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)251-260
  TijdschriftMemorie dell'Istituto Italiano di Idrobiologia
  Volume48
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit