Role of the cellular factor CTCF in the regulation of bovine leukemia virus latency and three-dimensional chromatin organization

Maxime Bellefroid, Anthony Rodari, Mathilde Galais, Peter H L Krijger, Sjoerd J D Tjalsma, Lorena Nestola, Estelle Plant, Erica S M Vos, Sara Cristinelli, Benoit Van Driessche, Caroline Vanhulle, Amina Ait-Ammar, Arsène Burny, Angela Ciuffi, Wouter de Laat, Carine Van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of the cellular factor CTCF in the regulation of bovine leukemia virus latency and three-dimensional chromatin organization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences