Role of vasopressin in the medial preoptic area in the estradiol-induced luteinizing hormone and prolactin surge

I.F. Palm, A. Kalsbeek, E.M. van der Beek, M. Hermes, V.M. Wiegant, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftSociety for Neuroscience - Abstracts
Volume23
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit