Roles of Sox4 in central nervous system development

M. Cheung, M. Abu-Elmagd, J.C. Clevers, P.J. Scotting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

152 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)180-191
TijdschriftMolecular Brain Research
Volume79
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit