Rolling circle amplification (RCA), a method for rapid detection and identification of fungal pathogens, using waterborne Exophiala species as a model

M.J. Najafzadeh, V.A. Vicente, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)153-153
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit