"Romance of 1001 nights" behind the eastern front? Micro-historical research of the SS-Ahnenerbe excavations in Solone (Ukraine, 1943)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-117
TijdschriftArcheologija
Volume2010
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit