Rooms-katholieke broederschappen in Nederland in de negentiende eeuw. Betekenis, omvang en verspreiding van een onderschat fenomeen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

242 Downloads (Pure)

Samenvatting

Unjustly, very little research has been done on Roman Catholic confraternities in the Netherlands in the 19th century. During this era confraternities grew into an instrument used to discipline the faithful and to develop Catholic identity. The article aims to encourage additional research and provides insight into the chronological, geographical and qualitative development of confraternity foundations, using an extensive collection of data.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)349-378
Aantal pagina's30
Tijdschrift Trajecta: Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit