'Rooms rot' of goed patriot: Het antikatholieke geweld van september 1747

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-19
TijdschriftSkript: historisch tijdschrift
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit