Root and Collar Rot of Milkwort Caused by Cylindrocladium pauciramosum, a new record for Europe

G. Polizzi, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  35 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)407-411
  TijdschriftEuropean Journal of Plant Pathology
  Volume105
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit