Root and Crown Rot of Anthurium Caused by Calonectria ilicicola in Iran

M. Mirabolfathy, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)278-278
  TijdschriftPlant Disease
  Volume94
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit