Root and shoot jasmonic acid induction differently affects the foraging behavior of Cotesia glomerata under semi-field conditions

B.L. Qiu, N.M. Van Dam, J.A. Harvey, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Root and shoot jasmonic acid induction differently affects the foraging behavior of Cotesia glomerata under semi-field conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology