Root architecture of six tropical seagrass species, growing in three contrasting habitats in Indonesian waters

W. Kiswara, N. Behnke, P.H. Avesaath, A.H.L. Huiskes, P.L.A. Erftemeijer, T.J. Bouma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)235-245
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume90
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit