Root CEC determinations to establish root biomasses of two plant species grown in mixtures

S.R. Troelstra, F. Berendse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)277-281
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit