'Root-food' and the rizosphere microbiail community composition

W. De Boer, G.A. Kowalchuk, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  45 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  [KEYWORDS: bacteria ; competition ; decomposition ; exudates ; fungi ; mycorrhization ; rhizosphere ; selection]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-6
  TijdschriftNew Phytologist
  Volume170
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van ''Root-food' and the rizosphere microbiail community composition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit