'Root-food' and the rizosphere microbiail community composition

W. De Boer, G.A. Kowalchuk, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  45 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van ''Root-food' and the rizosphere microbiail community composition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology