Root herbivore effects on aboveground multitrophic interactions: Patterns, processes and mechanisms

R. Soler, W.H. Van der Putten, J.A. Harvey, L.E.M. Vet, M. Dicke, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

78 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Root herbivore effects on aboveground multitrophic interactions: Patterns, processes and mechanisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds