Root herbivores influence the behaviour of an aboveground parasitoid through changes in plant-volatile signals

R. Soler Gamborena, J.A. Harvey, A.F.D. Kamp, L.E.M. Vet, W.H. Van der Putten, N.M. Van Dam, J.F. Stuefer, R. Gols, C.A. Hordijk, T.M. Bezemer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  144 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Root herbivores influence the behaviour of an aboveground parasitoid through changes in plant-volatile signals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology