Root-lesion nematodes suppress cabbage aphid population development by reducing aphid daily reproduction

W.H.G. Hol, C.E. Raaijmakers, Ilse Mons, Katrin M. Meyer, N.M. van Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

157 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Root-lesion nematodes suppress cabbage aphid population development by reducing aphid daily reproduction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology