Root respiration and growth in Plantago major as affected by vesicular-arbuscular mycorrhizal infection

R. Baas, A.K. Van der Werf, H. Lambers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)227-232
  TijdschriftPlant Physiology
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit