Root responses of grassland species to spatial heterogeneity of plant-soil feedback

Marloes Hendriks, Eric J. W. Visser, Isabella G. S. Visschers, Bart H. J. Aarts, Hannie de Caluwe, Annemiek E. Smit-Tiekstra, Wim H. van der Putten, Hans de Kroon, Liesje Mommer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

158 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Root responses of grassland species to spatial heterogeneity of plant-soil feedback'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences