Root symbionts: Powerful drivers of plant above- and belowground indirect defenses

Sergio Rasmann, Alison E. Bennett, Arjen Biere, Alison Karley, Emilio Guerrieri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

78 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Root symbionts: Powerful drivers of plant above- and belowground indirect defenses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences