Roots of Growth and Productivity Change in Dutch Shipping Industry, 1500-1800

J.L. van Zanden, M. van Tielhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)389-403
TijdschriftExplorations in Economic History
Volume46
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit