Rosa Luxemburg’s Global Class Analysis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-159
Aantal pagina's25
TijdschriftHistorical Materialism: research in critical Marxist theory
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit