Rosa Manus (1881-1942). The international Life and Legacy of a Jewish Feminist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Recensie van de in 2015 verschenen ''biografie'' van kiesrechtfeministe Rosa Manus.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHistorica
Volume2019
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2019

Citeer dit