Round Granulomatous Lesions in a Young Girl: A Quiz

Fuh-Miin Liang, Xiaobo Feng, Li Li, Qiangqiang Zhang, Junhao Zhu, Mei Zeng, Ferry Hagen, Liping Zhu, Min Zhu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftActa dermato-venereologica
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 06 mei 2021

Citeer dit