Roussoella percutanea, a novel opportunistic pathogen causing subcutaneous mycoses

Sarah A Ahmed, David A Stevens, Wendy W J van de Sande, Jacques F Meis, G S de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    27 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Roussoella percutanea, a novel opportunistic pathogen causing subcutaneous mycoses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences