Rozen verwelken, schepen vergaan... en het poëzie-album? De functies van het poëzie-album.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)31-48
TijdschriftKulTour. Mitteilungen der Studierenden und Mitarbeiter des Volkskundlichen Seminars der Universität Bonn
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit