RPGR-Associated Dystrophies: Clinical, Genetic, and Histopathological Features

Xuan-Thanh-An Nguyen, Mays Talib, Mary J van Schooneveld, Joost Brinks, Jacoline Ten Brink, Ralph J Florijn, Jan Wijnholds, Robert M Verdijk, Arthur A Bergen, Camiel J F Boon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'RPGR-Associated Dystrophies: Clinical, Genetic, and Histopathological Features'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science