RRE-Finder: A genome-mining tool for class-independent RiPP discovery

Alexander M. Kloosterman, Kyle E. Shelton, Gilles P. van Wezel, Marnix H. Medema, Douglas A. Mitchell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'RRE-Finder: A genome-mining tool for class-independent RiPP discovery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science