Rule reversal revisited: Synchrony and diachrony of tone and prosodic structure in the Franconian dialect of Arzbach.

B. Koehnlein

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • van Oostendorp, M., Promotor
  • Boersma, P., Promotor, Externe Persoon
  • Hermans, B.J.H., Promotor
Plaats van publicatieUtrecht
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit