Rupture and Revolt in Iran

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-163
Aantal pagina's69
TijdschriftInternational Socialism Journal
Nummer van het tijdschrift124
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit