Russian Legal Instruments Relating to Cultural Valuables Displaced as a Result of the Second World War, 1990-2009

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)427-491
TijdschriftInternational Journal of Cultural Property
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit