Sébastien Chauvin, Peter Clegg and Bruno Cousin (eds), Euro-Caribbean societies in the 21st century: Offshore finance, local élites and contentious politics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)371-372
TijdschriftNew West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids (NWIG)
Volume93
Nummer van het tijdschrift3/4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit