“Sabrina, you're not yourself.”: The Borrowings of Sabrina Spellman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)227-244
TijdschriftStudia UBB Dramatica
Volume65
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit