Safety and feasibility of intradermal injection with tolerogenic dendritic cells pulsed with proinsulin peptide-for type 1 diabetes

Tatjana Nikolic, Jaap J Zwaginga, Bas S Uitbeijerse, Nicky J Woittiez, Eelco J de Koning, Henk-Jan Aanstoot, Bart O Roep

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)470-472
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Lancet Diabetes & Endocrinology
Volume8
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2020

Citeer dit