Sagitta batava n. sp. from the Scheldt Estuary, the Netherlands (Chaetognatha)

R.H. Biersteker, S. Van der Spoel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)61-69
  TijdschriftBeaufortia
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift167
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit