Sailing the waves of convergence: Cultural links and continuities across the Bay of Bengal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48
TijdschriftIIAS Newsletter
Volume71
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit