Sailing with the Wnt: charting the Wnt processing and secretion route

M.J. Lorenowicz, H.C. Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sailing with the Wnt: charting the Wnt processing and secretion route'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences