Sailors in European, Atlantic and Asiatic Waters: National and International Labour Markets, 1600-1850

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-26
TijdschriftResearch in Maritime History
Volume43
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit