Saline seepage and vertical distribution of oxygen in a brackish ditch

A.G.A. Merks, J.W. Rijstenbil

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)111-121
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume15
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit