Salinity effects on growth and toxin production in an Alexandrium ostenfeldii (Dinophyceae) isolate from The Netherlands

Helge Martens, D.B. Van de Waal, Karen M. Brandenburg, Bernd Krock, U. Tillmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Salinity effects on growth and toxin production in an Alexandrium ostenfeldii (Dinophyceae) isolate from The Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences