Salt marshes along the coast of the Netherlands

J.P. Bakker, J. De Leeuw, K.S. Dijkema, P.C. Leendertse, H.H.T. Prins, J.J. Rozema

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)73-95
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume265
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit