Same data – different results? Towards a comparative approach to the identification of thematic structures in science

Jochen Gläser, W. Glänzel, A.M. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftScientometrics
Volume111
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit